Termin kardiologiczny zespół X po raz pierwszy został wprowadzony przez Kempa w 1973 roku. Dotyczy chorych z bólami dławicowymi, niedokrwieniem mięśnia sercowego w teście wysiłkowym i prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych w koronarografii. Ocenia ...