Modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy, najważniejszymi z których jest palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, niskie stężenie frakcji HDL oraz cukrzyca, może zapobiegać powstawaniu nowych zmian miażdżycowych. Istnieją pon...