Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii IK UM w Łodzi: Kierownik Samodzielnej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej:

Prof. dr hab. n. med....