Każda reakcja wzrostu ciśnienia obserwowana u pacjenta w obecności personelu medycznego jest określana mianem efektu białego fartucha. Natomiast przewlekle utrzymujący się wzrost ciśnienia w czasie kolejnych wizyt lekarskich współistniejący z praw...