Am J Health Syst Pharm. 2003; 60: 1251-6. McCollam PL, Foster DA, Riesmeyer JS. Am J Health Syst Pharm. 2003; 60: 1251-6. McCollam PL, Foster DA, Riesmeyer JS. W pracy tej oceniano wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca (AMI), którzy podczas za...