Podczas kongresu AHA w Orlando (9-12.11.2003) zaprezentowano wyniki badania BRAVE 1, w którym 253 pacjentów poddano PCI z powodu zawału serca, torowanemu ReoPro lub ReoPro z połową dawki reteplazy
Podczas kongresu AHA w Orlando (9-12.11.2003)...