Pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) reprezentują bardzo zróżnicowaną populację chorych. ACS stanowią ciągłość zmian niedokrwiennych – od dławicy i odwracalnego uszkodzenia miokardium poprzez niestabilną chorobę wieńcową z obszarami...