Zapalenie wsierdzia oznacza obecność procesu zapalnego we wsierdziu. Grupa osób narażonych na IZW stale rośnie. Wynika to z rozwoju medycyny: stale wzrastającej liczby zabiegów operacyjnych, a także chorych przewlekle dializowanych czy przewlekle ...