Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w postępowaniu leczniczym w grupie pacjentów z niewydolnością serca. Zmianie uległo także podejście do aktywności ruchowej, która stała się obecnie jednym z podstawowych sposobów terapii w tej grupie chorych...