W ostatnim okresie najbardziej spektakularny postęp technologiczny dokonał się w tomografii komputerowej (TK), tomografii rezonansu magnetycznego (MR) oraz w systemach ich oprogramowania.
W ostatnim okresie najbardziej spektakularny postęp t...