Dla pacjentów z chorobami tkanki łącznej (CTD- connective tissue disorders), jak zespół Marfana czy toczeń rumieniowaty układowy (SLE- systemic lupus erythematosus), poszerzenie korzenia aorty może być główną przyczyną zachorowalności oraz śmierte...