Informacje o placówce kardiologii inwazyjnej: Pracownia Hemodynamiki Szpitala MSWiA w Łodzi
Adres: ul. Północna 42

91-425 Łódź Kontakt: telefon: (042)6341374

0600044495 fax: (042)6341477

email:...