Cardiac MRI może być zastosowany do oceny wpływu terapii statynami na redukcję płytki miażdżycowej
Nowy Orlean – Cardiac MRI może być zastosowany do oceny wpływu terapii statynami na redukcję płytki miażdżycowej, podaje praca prezentowana na ...