Migotanie przedsionków jest najczęściej spotykanym utrwalonym zaburzeniem rytmu serca oraz istotnym niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. W USA występuje u ponad 2 milionów ludzi. Częstość występowania migotania przedsionków zwiększa się u ob...