Patogeneza nadciśnienia tętniczego ma charakter złożony i wieloczynnikowy, a prawie 95% wszystkich przypadków nadciśnienia nadal pozostaje niewyjaśniona. W ostatnich latach podkreśla się znaczenie czynnika genetycznego, jednak poza niewielkim odse...