Duże znaczenie dla strategii leczenia nadciśnienia tętniczego miały ogłoszone w ubiegłym roku wyniki dużych badań: programu ALLHAT, badania ANBP2, ASCOT oraz EUROPA. Znaczenie miały także ogłoszone wcześniej wyniki programów HOPE oraz LIFE.
...