W dniu 03.04.2004, podczas Walnego Zgromadzenia członków Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK, które odbyło się w ostatnim dniu VIII Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
W dniu 03.04.2004, podczas Walnego Zgromadzenia członków Sekc...