Łatwy dostęp do zobrazowań, danych i wyników badań kardiologicznych.
Mortsel / Belgia, 23 kwiecień 2004 Szpital Zespolony w Aalst w Belgii wkrótce zainstaluje nowy system IMPAX™ przeznaczony do obsługi oddziału kardiologicznego. System ten ...