Badacze z Japonii donoszą, że wariant genu, który wpływa na procesy zapalne w naczyniach krwionośnych, może podnosić ryzyko wystąpienia zawału serca.
Wariant genu, który wpływa na procesy zapalne w naczyniach krwionośnych, może podnosić ryzy...