W artykule przedstawiino najnowsze wyniki badania SPORTIF V, które przedstawiono na Konferencji American Heart Association, 9-12 listopada 2003 roku.
W badaniu SPORTIF V (Stroke Prevention Using Oral Thrombin Inhibitor in Atrial Fibrillation...