Do najczęstszych objawów niewydolności serca należy duszność, która jest spowodowana zmniejszoną podatnością zastoinowych płuc w wyniku zwiększonego ciśnienia w lewym przedsionku, w żyłach i kapilarach płucnych.
Do najczęstszych objawów niewy...