15 czerwca 2004 r. odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK
1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie zarządu: doc. J. Białkowski, dr D. Ciećwierz, dr D. Dudek, dr M. Kośmider, dr M. Lesiak, dr A. Ochała, doc. ...