Główne cele leczenia niewydolności serca to: poprawa rokowania (obniżenie umieralności i przedłużenie życia) oraz poprawa komfortu życia, czyli eliminacja przyczyn i kontrola zachowań prowadzących do dalszego uszkodzenia lub nasilenia niewydolnośc...