Am Heart J. 2004;147:815-22 Al Suwaidi J, Holmes DR Jr, Salam AM, Lennon R, Berger PB. Am Heart J. 2004;147:815-22 Al Suwaidi J, Holmes DR Jr, Salam AM, Lennon R, Berger PB. Strategia rutynowego stosowania stetów wieńcowych spowodowała redukcję ko...