Thromb Res. 2004;113:27-34 Keating FK, Whitaker DA, Sobel BE, Schneider DJ. Thromb Res. 2004;113:27-34 Keating FK, Whitaker DA, Sobel BE, Schneider DJ. Pacjenci z cukrzycą i ostrym zespołem wieńcowym (ACS) odnoszą szczególne korzyści z leczenia bl...