Zakończone badanie On-TIME, oceniające podawanie tirofbanu w czasie transportu względem w podawania w trakcie zabiegu w grupie 507 pacjentów, wykazało że wczesne stosowanie inhibitora nie przyniosło spodziewanych korzyści w odniesieniu do początk...