Pierwszy w Polsce raport na temat badań klinicznych leków w Polsce opracowało Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Raport powstawał w czerwcu na podstawie ankiet rozesłanych do firm farmaceutycznych sponsorujących ba...