Choroby układy krążenia są wciąż najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce dystansując, prawie trzykrotnie, drugą co do częstości przyczynę – chorobę nowotworową. Co gorsze ryzyko zgonu związane z chorobami układu krążenia, zatrważająco wz...