W dniu 13 października 2004, w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbędzie się Sympozjum Naukowo Szkoleniowe poświęcone wielopoziomowej miażdżycy tętnic.

Sympozjum organizowane jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego...