Leczenie powikłań zawału serca jest ważnym problemem współczesnej kardiologii i kardiochirurgii. Leczenie powikłań kardiochirurgicznych najczęściej dotyczy najgroźniejszych powikłań pozawałowych, do których należą m.in.: pozawałowe pęknięcie przeg...