Migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych powikłań występujących po zabiegach kardiochirurgicznych i pojawia się według różnych autorów z częstością 10-50%, w zależności od definicji i metod wykrywania. Najczęściej pojawia się między 2 a ...