Choroby układu krążenia są głównym zagrożeniem zdrowia Polaków. W 2000 roku w Polsce stanowiły przyczynę 48% wszystkich zgonów. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce w dziedzinie chorób serca i naczyń na podstawie dokumentu Polkard 2003-200...