W Polsce, w roku 2001 przeciętna długość życia mężczyzn wynosiła 70,2 lat, a kobiet 78,4 lat. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej Polacy żyją przeciętnie o 4,4 lata krócej.
W Polsce, w roku 2001 przeciętna długość życia mężczyzn wynosił...