Zasadnicze znaczenie dla opanowania epidemii chorób układu krążenia jest modyfikacja czynników ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic oraz jej powikłań. Jakie są więc elementy stylu życia i czynniki wpływające na ryzyko rozwoju miażdżycy.
Zasadnicze...