Według aktualnych wytycznych za docelowe stężenie cholesterolu LDL w osoczu u chorych na chorobę wieńcową lub cukrzycę przyjmuje się stężenie <100 mg/dl. Nie wiadomo natomiast, czy bardziej intensywne leczenie, mające na celu zmniejszenie stęże...