Enoksaparyna w porównaniu z ufhw leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTE ACS) podawanych łącznie z Tirofibanem i Aspiryną
Faza A badania Aggrastat to Zocor (A to Z): Porównanie bezpieczeństwa i skuteczności hepary...