Artykuł przedstawia systematyczny przegląd skuteczności i występowania powikłań krwotocznych wśród pacjentów randomizowanych do otrzymywania enoksaparyny lub niefrakcjonowanej heparyny, w celu leczenia przeciwzakrzepowego ostrych incydentów wieńco...