Enoxaparyna versus heparyny niefrakcjonowane u pacjentów wysokiego ryzyka z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST po planowym, wczesnym zabiegu inwazyjnym: pierwsze wyniki badania SYNERGY.
Enoxaparyna versus heparyny niefrakcjonowane u...