Randomizowane badanie podania enoxaparyny w ostrych zespołach wieńcowych dostarczyło ograniczonych danych dotyczących ryzyka krwawienia w światowej praktyce klinicznej z kilku powodów.
Randomizowane badanie podania enoxaparyny w ostrych zespo...