Wyniki wielu ostatnio opublikowanych badań doświadczalnych i epidemiologicznych wskazują na zależność między zakażeniem niektórymi drobnoustrojami a zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej oraz incydentami sercowo-naczyniowymi.
Wyniki wielu os...