prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski, FESC KONSULTANT KRAJOWY w dziedzinie KARDIOLOGII

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII

Akademii Medycznej w Warszawie, SP Centralny Szpital Kliniczny

02 097 Warszawa, ul. Banacha ...