Ostatnio podkreśla się dużą rolę statyn w stabilizacji blaszki miażdżycowej. Badania ostatnich lat dowiodły, że wpływ taki można uzyskać w wyniku agresywnego leczenia hipolipemizującego.
Ostatnio podkreśla się dużą rolę statyn w stabilizacji...