Hiperlipoproteinemie mogą występować jako schorzenia pierwotne – wrodzone, nie związane z żadną chorobą podstawową, a zmiany w składzie lipidów w osoczu są wynikiem zaburzeń kontroli genetycznej
Hiperlipoproteinemie mogą występować jako...