Dieta zgodna z zasadami prawidłowego żywienia jest nieodzowną metodą profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia powstających na podłożu miażdżycy
Dieta zgodna z zasadami prawidłowego żywienia jest nieodzowną metodą profilaktyki i leczenia...