Hiperlipidemie (HLP) są grupą zaburzeń gospodarki lipidowej o zróżnicowanej patogenezie, których cechą charakterystyczną jest wzrost stężenia cholesterolu i/lub triglicerydów w surowicy Hiperlipidemie (HLP) są grupą zaburzeń gospodarki lipidowej ...