Z Dr. n.med. Piotrem Okońskim, na temat aktualnego stanu wiedzy na temat zaburzeń lipidowych, rozmawia lekarz Maciej Banach
Wywiad z Dr. n.med. Piotrem Okońskim, Dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 w Łodzi, asystentem I Kate...