Wyniki randomizowanego badania pokazują, że stenty uwalniające leki dają wyniki lepsze niż te osiągane przy standardowym PTCA, jeśli chodzi o zapobieganie restenozie w stencie
1 września 2004, Monachium, Niemcy Wyniki randomizowanego badania ...