Jako towarzyszące badaniu ARTS I, badanie ARTS II miało porównać efektywność – mierzoną jako przypadki MACE
Associated Meeting: TCT 2004

Reported By: Debra L. Beck Waszyngton –Jako towarzyszące badaniu ARTS I, badanie ARTS II mia...