Badanie analizuje wyniki odległe u pacjentów z długim odcinkiem blokady naczynia, leczonych przy użyciu stentów Cypher, Taxus albo standardowym stentem metalowym. Badanie analizuje wyniki odległe u pacjentów z długim odcinkiem blokady naczynia, le...