Ciśnienie tętnicze jest wypadkową działania złożonych i nie do końca jeszcze poznanych schematów, a jego wysokość jest fenotypem zależnym od zmiennych wpływów środowiska na ekspresję wielu genów, kodujących poszczególne składowe układów regulujący...